Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać

Cyceron
prezentacja

Facebook 

Nasi partnerzy 

godlo bip2

Zdobywaj wiedzę, rozwijaj pasję!

zapewnia
młodzieży jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy, umiejętności, doświadczeń,
rozwijaniawłasnych pasji i talentów, a przede wszystkimwychowaniakolejnych pokoleń.
Dobrze wyposażone sale lekcyjne, nowoczesna pracownia komputerowa, biblioteka
i czytelnia, w której uczniowie mogą skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu,
boiska sportowe, sale gimnastyczne pozwalają na wszechstronny rozwój i zdobywanie
wiedzy.
Młodzież uczęszczająca do gimnazjum odnosi liczne sukcesy w różnych konkursach na
szczeblu rejonowym,powiatowymanawetwojewódzkim czy ogólnopolskim.
W Gimnazjum im. gen. D. Chłapowskiego na każdego ucznia czeka wiele propozycji zajęć
pozalekcyjnych, którepozwolą na wszechstronny rozwój i odnalezieniewsobienowychpasji.
Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie
Teatr Próby wszkole inascenie
Być jakVanGogh
Nowemożliwości
JesteśmyEko
Wzdrowymcielezdrowyduch
Już od 10 lat istnieje przy Gimnazjum w Lipnie Teatr Próby. W swoich
przedstawieniach podejmuje kwestie związane z dojrzewaniem młodych
ludzi, ich buntem, próbą odnalezienia sięwtrudnej rzeczywistości.
Ponadtowgimnazjum działaKołoPlastyczne, na którym uczniowie rozwijają
swoje talenty i pasje artystyczne poprzez poznawanie nowych technik i form
ekspresji artystycznych. Program Koła obejmuje głównie twórczość
malarską. Efekty swojej pracy uczniowie prezentują w czasie licznych
konkursówplastycznych, a takżewszkolnej galerii GIMART.
W tym roku szkolnym zainaugurował swoją działalność Gimnazjalny Klub
Filmowy. Jego ideą jest prezentacja filmów ambitnych i ciekawych
połączona z dyskusją iwymianą wrażeńpoprojekcji.
Natomiast osoby zainteresowane sztuką dziennikarską mogą aktywnie
włączyć się w działalność Szkolnego Koła Dziennikarskiego. Młodzi adepci
dziennikarstwaw czasie zajęć poznają tajniki sztuki dziennikarskiej, a efekty
ich pracy zamieszczane są na szkolnej stronie internetowej, a nierzadko
także na stronie internetowej UrzęduGminy.
Coś dla siebie znajdą także osoby, którym bliskie jest środowisko i ekologia.
Do Szkolnego Koła LOP należy 43 uczniów, ale w jego działania włącza się
także wielu sympatyków. W ciągu tylko jednego semestru bieżącego roku
szkolnego uczniowie angażowali się w działania, których celem było
zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska, zachęcali do ich
segregacji, zbierali baterie i inne surowce wtórne, a także fundusze na
wsparciebezdomnychzwierząt.
W szkole nie może także zabraknąć zajęć sportowych. Piłka nożna,
lekkoatletyka, siatkówka, judo to dyscypliny, w których najczęściej realizują
się uczniowie gimnazjum.
Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Lipnie
Zdobywaj wiedzę, rozwijaj pasje!