Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać

Cyceron
prezentacja

Facebook 

Nasi partnerzy 

godlo bip2
Lata 2012 - 2016

Rozkład jazdy autobusów - aktualny od 04.10.2018

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Data zmiany: 04.10.2018 r.

PRZYWOZY:

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak
6.40– Lipno– Wydorowo – Lipno SP Lipno – 20 osób , Gimnazjum – 1 osoba
7.10 – Lipno– Klonówiec (Gimnazjum – 3 osoby) – Lipno - Goniembice  (SP Goniembice , Przedszkole Goniembice)   – Wyciążkowo – Gronówko (Gimnazjum – 2 osoby ,  SP Goniembice , Przedszkole Goniembice)- Wyciążkowo (Gimnazjum – 2 osoby,  SP Goniembice , Przedszkole Goniembice) – Goniembice  - Lipno
    
AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

6.35 – Lipno – Ratowice (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna) – Sulejewo (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna, SP Lipno – 1 osoba) – Górka Duchowna (SP Goniembice, SP Lipno – 2 osoby, Gimnazjum – 4 osoby) – Ratowice (Gimnazjum – 2 osoby) – Koronowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, Gimnazjum – 2 osoby) – Żakowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, SP Lipno – 1 osoba, Gimnazjum – 1 osoba) – Goniembice - Lipno
7.30 – Lipno – Mórkowo (Przedszkole Lipno, SP Lipno – klasy I – III – 15 osób) -  Smyczyna (Przedszkole Lipno, SP Lipno – 14 osób, Gimnazjum – 4 osoby– Lipno) – Lipno


AUTOBUS III: opiekun p. T.  Kowalczyk

6.40 – Lipno – Wilkowice (Gimnazjum – 6 osób) -  Mórkowo ( SP Lipno kl. IV –  VIII – 29  osób,  Gimnazjum – 7 osób) – Lipno
7.10 – Lipno– Targowisko (SP Lipno – 4 osoby, Przedszkole Radomicko) – Radomicko (SP Lipno – 20 osób, Gimnazjum – 3 osoby)  -  Lipno
7.30 -Lipno– Huby (SP Lipno , Przedszkole Lipno, Gimnazjum – 3 osoby)  -  Lipno
7.55 – Lipno – Żakowo – Górka  Duchowna (SP Lipno 6 osób)– Targowisko (SP Lipno 12 osób,  Przedszkole Radomicko)– Radomicko (SP Lipno 17 osób)– Lipno (SP Lipno, Przedszkole Radomicko)


PONIEDZIAŁEK - ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno, SP Lipno, Gimnazjum- 3 osoby) – Goniembice– (Przedszkole Goniembice, SP Lipno kl. IV a – 1 osoba, SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum 2 osoby)– Gronówko (Gimnazjum 2 osoby)– Klonówiec (SP i Przedszkole Goniembice)
14.30 - Lipno  – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
15.25 – Goniembice (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby  -  Wydorowo – Radomicko  – Targowisko– Lipno (SP Lipno)
13.35 – Lipno – Huby  (SP Lipno, Gimnazjum)- Wydorowo (SP Lipno, Gimnazjum )– Radomicko (SP Lipno, Gimnazjum )– Targowisko - Górka Duchowna (SP Lipno, Gimnazjum + SP Górka Duch.)– Sulejewo (Gimnazjum 1 osoba )– Ratowice (Gimnazjum  2 osoby) – Koronowo (Gimnazjum 2 osoby) – Żakowo (Przedszkole Lipno, SP Lipno 1 osoba, Gimnazjum 1 osoba )  
       * 14.40  Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo (SP Lipno)– Radomicko ( SP Lipno) – Targowisko (SP Lipno)– Górka Duchowna ( SP Lipno ) –Lipno


AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna (SP Lipno) – Mórkowo ( SP Lipno)  – Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno,  Gimnazjum  4 osoby)
– Mórkowo (Przedszkole Lipno, Gimnazjum  7 osób) – Wilkowice (Gimnazjum  6 osób) – Lipno
 14.10 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.40 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Lipno  (SP Lipno, Gimnazjum)
15.25 - Lipno – Mórkowo – Lipno (SP Lipno)
15.35 Lipno – Huby (SP Lipno) – Lipno

WTOREK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12:40  Lipno  – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko –- Klonówiec – Lipno ( SP Goniembice)
13:35   Lipno  – Klonówiec - Goniembice –Wyciążkowo – Gronówko  - Klonówiec – Lipno (rozwóz ZS Lipno, Przedszkole Lipno i SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)
14.30 - Lipno  – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice

15:25   Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duch. – Żakowo  – Lipno (Gimnazjum i SP Goniembice)


AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby  -  Wydorowo – Radomicko – Targowisko (SP Lipno)– Lipno
13.35 – Lipno – Huby  (SP Lipno )- Wydorowo (SP Lipno )– Radomicko (SP Lipno )– Targowisko - Górka Duchowna (SP Lipno + SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo (Przedszkole Lipno, SP Lipno kl. I b – 1 osoba)  
       * 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo (SP Lipno + Gimnazjum)– Radomicko( SP Lipno + Gimnazjum) – Targowisko (SP Lipno)– Górka Duchowna ( SP Lipno , Gimnazjum+ SP Górka Duch.)- Sulejewo – Ratowice  (Gimnazjum)– Koronowo (Gimnazjum) –Lipno  (SP Lipno i SP Górka Duch. po godz. 16)

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo ( SP Lipno)  – Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno,  Gimnazjum ) – Mórkowo (Przedszkole Lipno, Gimnazjum )  – Lipno
 14.10 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.40 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo  - Wilkowice– Lipno  (SP Lipno, Gimnazjum)
15.25 - Lipno – Mórkowo ( SP Lipno) – Lipno
15.35 Lipno – Huby (SP Lipno) – Lipno

ŚRODA - ODWOZY
AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12:40  Lipno  – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko –- Klonówiec – Lipno ( SP Goniembice)
13:35   Lipno  – Klonówiec - Goniembice –Wyciążkowo – Gronówko  - Klonówiec – Lipno (rozwóz ZS Lipno, Gimnazjum,  Przedszkole Lipno i SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)
14.30 - Lipno  – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice

15:25   Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice – Górka Duch. – Żakowo  – Lipno (Gimnazjum )


AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby  -  Wydorowo – Radomicko – Targowisko (SP Lipno)– Lipno
13.35 – Lipno – Huby  (SP Lipno, Gimnazjum )- Wydorowo (SP Lipno, Gimnazjum )– Radomicko (SP Lipno, Gimnazjum )– Targowisko - Górka Duchowna (SP Lipno, Gimnazjum + SP Górka Duch.)– Sulejewo (Gimnazjum 1 osoba )– Ratowice (Gimnazjum  2 osoby) – Koronowo (Gimnazjum 2 osoby) – Żakowo (Przedszkole Lipno, SP Lipno kl. I b – 1 osoba, Gimnazjum 1 osoba)  
    * 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo (SP Lipno)– Radomicko( SP Lipno) – Targowisko (SP Lipno)– Górka Duchowna ( SP Lipno + SP Górka Duch.)- Sulejewo – Ratowice – Koronowo –Lipno  (SP Lipno)

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo ( SP Lipno)  – Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno,  Gimnazjum ) – Mórkowo (Przedszkole Lipno, Gimnazjum )  – Lipno
 14.00 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo  - Wilkowice– Lipno  (SP Lipno, Gimnazjum)
15.25 - Lipno – Mórkowo ( SP Lipno) – Lipno
15.35 Lipno – Huby (SP Lipno) – Lipno

CZWARTEK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno, Gimnazjum ) – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Lipno, SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum ) – Gronówko ( Gimnazjum ) – Klonówiec (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)
14.30 - Lipno – Klonówiec – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Lipno
15.25 – Lipno – Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo  - Lipno (SP Goniembice)

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby (SP Lipno)   -  Wydorowo (SP Lipno)   – Radomicko (SP Lipno)   – Targowisko (SP Lipno )– Lipno
13.35 – Lipno – Huby (SP Lipno, Gimnazjum )  - Wydorowo (SP Lipno) - Radomicko (SP Lipno)– Targowisko (SP Lipno)- Górka Duchowna (SP Lipno, Gimnazjum )– Sulejewo (SP Lipno)– Ratowice (Gimnazjum 2 osoby)– Koronowo Gimnazjum  2 osoby) – Żakowo
    * 14.25 –Goniembice - Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno –Wydorowo (SP Lipno, Gimnazjum) – Radomicko – (SP Lipno, Gimnazjum)-  Targowisko (SP Lipno)– Górka Duchowna (SP Lipno)  –Lipno


AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna (SP Lipno)– Mórkowo (SP Lipno) - Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno , SP Lipno, Gimnazjum) – Mórkowo – (Przedszkole Lipno, SP Lipno, Gimnazjum ) – Lipno
14.00 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice, Gimnazjum) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna (SP Lipno)– Mórkowo – (SP Lipno) - Wilkowice (Gimnazjum)-  Lipno
15.25 - Lipno – Mórkowo (SP Lipno)– Lipno
15.35 -  Lipno – Huby (SP Lipno, Gimnazjum) - Lipno


PIĄTEK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Huby ( SP Lipno, Gimnazjum) - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Lipno , SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)
14.30 - Lipno – Klonówiec (Gimnazjum  3 osoby) - Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum  2 osoby) – Gronówko – Koronowo – Ratowice – Górka Duch. – Żakowo -  Klonówiec – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł.Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby (SP Lipno) - Targowisko (SP Lipno)-  Wydorowo (SP Lipno)  – Radomicko (SP Lipno) – Lipno
13.35 – Lipno –  – Klonówiec  (Przedszkole Lipno, SP Lipno, Gimnazjum) -Radomicko (SP Lipno, Gimnazjum)– Targowisko (SP Lipno)- Górka Duchowna (SP Lipno + Przedszkole i SP Górka Duch.)– Sulejewo (SP Lipno1 osoba)– Ratowice– Koronowo – Żakowo (SP Lipno 1 osoba) - Lipno

14.30 –Lipno – Wydorowo ( SP Lipno, Gimnazjum) – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna – Ratowice – Koronowo – Żakowo-(Gimnazjum  2 osoby)  – Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna (SP Lipno)– Mórkowo (SP Lipno) - Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno, SP Lipno) -  Mórkowo – (Przedszkole Lipno, SP Lipno) – Lipno

14.00 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice, Gimnazjum) – Koronowo – Ratowice - Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna (Gimnazjum)– Mórkowo – (SP Lipno, Gimnazjum) – Wilkowice (Gimnazjum )-  Lipno
15.00  - Lipno – Huby (SP Lipno, Gimnazjum) - Lipno