Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać

Cyceron
prezentacja

Facebook 

Nasi partnerzy 

godlo bip2
Rok szkolny 2015/2016

Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum w Lipnie

Zakończenie roku szkolnego 2015/16_1Dnia 24.06.2016 roku odbyła się w Gimnazjum im. gen. D. Chłapowskiego w Lipnie uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016. Wzięli w niej udział zaproszeni goście, m.in. wójt gminy Lipno p. Jacek Karmiński, Przewodniczący Rady Gminy Lipno p. Andrzej Michalski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu p. Zenon Wolnik, Przewodnicząca oraz Zarząd Rady Rodziców przy Gimnazjum w Lipnie, a także nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice i uczniowie.

Ewelina Zajdel-Klara

   Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego pani dyrektor Joanna Płonka powitała zebranych i podsumowała miniony rok szkolny, osiągnięcia oraz sukcesy uczniów odniesione w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu powiatu, województwa oraz kraju i najważniejsze wydarzenia, w których uczestniczyliśmy. Zwróciła się także do tegorocznych absolwentów, którym życzyła powodzenia w nowych szkołach, ale również tego, aby nie zapominali o wartościach i zasadach, których nauczyli się w naszej szkole, a które mogą okazać się kluczowe w ich przyszłym życiu. W dalszych słowach swego przemówienia pani dyrektor podziękowała wszystkim za współpracę oraz wysiłek włożony we wszystkie tegoroczne działania szkoły i życzyła udanych wakacji. Do zebranych zwrócił się także wójt gminy Lipno p. Jacek Karmiński. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Dagmara Nowak podziękowała natomiast w imieniu klas trzecich wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za ich pracę, życzliwość i opiekę.
   Następnie pani dyrektor zaprezentowała zebranym sylwetki uczennic, które za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce zostały wpisane do „Złotej Księgi”. Na scenie pojawiły się Oliwia Józefczak, Katarzyna Kaczmarek i Emilia Bolewicz wraz z rodzicami, aby odebrać gratulacje i nagrody z rąk pani dyrektor i wójta p. Jacka Karmińskiego. W dalszej kolejności nagrody i gratulacje odebrali uczniowie, którzy z wyróżnieniem ukończyli naukę w gimnazjum oraz ich rodzice. Byli to: Olaf Spławski, Mateusz Biały, Joanna Mikołajczak, Krzysztof Pawłowski, Roksana Łuc, Julia Szydlewska, Michał Dawidziak, Aleksandra Roszak i Adrianna Poślednik. Tegoroczny tytuł Prymusa Roku przypadł natomiast Martynie Kajoch z klasy II c, która na koniec roku uzyskała średnią ocen 5,93. Następnie nagrodzeni zostali także uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, angażowali się we wszelkie działania na rzecz szkoły, reprezentowali z sukcesami gimnazjum w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Po rozdaniu nagród i dyplomów swoje świadectwa ukończenia gimnazjum otrzymali uczniowie klas trzecich, którzy, żegnając się ze szkołą, złożyli uroczyste ślubowanie. Ostatnim ważnym akcentem uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu.
   Na koniec uczniowie rozeszli się do klas, gdzie odebrali świadectwa i pożegnali się z wychowawcami i rówieśnikami.
   Rok szkolny 2015/2016 dobiegł końca. Wszystkim życzymy więc udanego i bezpiecznego wakacyjnego odpoczynku.