Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać

Cyceron
prezentacja

Facebook 

Nasi partnerzy 

godlo bip2
Rok szkolny 2015/2016

Rozkład jazdy autobusów na czwartek 13.06.2019 r. i piątek 14.06. 2019 r.

Poranne przywozy bez zmian!

CZWARTEK 13.06.19 r. – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

11.20 – Lipno Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)

12.15Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno) – Goniembice ( SP Lipno, SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec( SP Goniembice)

13.10 - Lipno – KlonówiecGoniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Lipno

14.05 – Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec( Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo - Lipno (SP Goniembice)

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

11.20 – Lipno – Huby - Wydorowo – Radomicko – Targowisko Lipno

12.15 – Lipno – Huby - Wydorowo - Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna – Sulejewo– Ratowice Koronowo– Żakowo

14.05 - Lipno –Wydorowo – Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna –Ratowice – Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

11.20 – Lipno – Smyczyna - Mórkowo Lipno

11.40 Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

12.20 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo Lipno

Kontynuacja kursu:

12.40 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice, Gimnazjum) – Koronowo – Ratowice -Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

13.20 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo (Przedszkole Lipno)–Wilkowice- Lipno

13.45 - Lipno – Huby– Lipno

PIĄTEK (14.06.19 r.)– ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

11.20 – Lipno Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec(SP Goniembice)

12.15Lipno Huby - Goniembice (SP Lipno , SP Goniembice) – Wyciążkowo - Gronówko – Klonówiec(Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)

13.20 - Lipno – Klonówiec (Gimnazjum 3 osoby) - Goniembice– ( Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum 2 osoby) – Gronówko – Koronowo – Ratowice – Górka Duch. – Żakowo - Klonówiec – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł.Cichoszewska

11.20 – Lipno – Huby - Targowisko - Wydorowo – Radomicko– Lipno

12.15 – Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno, SP Lipno)-Radomicko– Targowisko - Górka Duchowna (Przedszkole i SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice – Koronowo– Żakowo Lipno

13.20 –Lipno – Wydorowo Radomicko Targowisko - Górka Duchowna – Ratowice– Koronowo – Żakowo-– Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

11.20 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo Lipno

11.20 Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

12.40 - Lipno – Smyczyna - Mórkowo Lipno

Kontynuacja kursu:

13.00 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Żakowo– Lipno

13.30 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Wilkowice- Lipno

13.45 - Lipno – Huby – Lipno