Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać

Cyceron
prezentacja

Facebook 

Nasi partnerzy 

godlo bip2

Uczcili pamięć powstańców

Uczcili pamięć powstańców_14   20 stycznia 2017 roku w parku w Lipnie odbyła się uroczystość upamiętniająca Powstanie Wielkopolskie, której organizatorami byli Gimnazjum im. gen. D. Chłapowskiego w Lipnie i Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie. W zimowej aurze, wieczorem, przy blasku ognisk i pochodni uczestnicy uroczystości: przedstawiciele władz gminy Lipno z wójtem p. Jackiem Karmińskim i Przewodniczącym Rady Gminy p. Andrzejem Michalskim, nauczyciele, uczniowie, strażacy i mieszkańcy uczcili pamięć tych, którzy walczyli o wolność wielkopolskich ziem.

 

   Na początku dyrektor Gimnazjum w Lipnie p. Joanna Płonka powitała wszystkich zebranych i przypomniała, że Powstańcy Wielkopolscy to nasi przodkowie, którzy walczyli o to, byśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju, w granicach naszej ojczyzny, a wielu z nich za tę wolność oddało życie. Dlatego też winni im jesteśmy pamięć i właśnie to wydarzenie ma nam przypominać o ich ogromnym poświęceniu i niezwykłych czynach. Następnie uczniowie Gimnazjum w Lipnie przedstawili historię walk powstańczych na terenie gminy Lipno i w gminach ościennych. Patriotyczne pieśni, strażackie syreny, odgłosy bitewnych walk, melodie powstańcze grane na klarnecie i akordeonie stworzyły niesamowity i przejmujący charakter widowiska przygotowanego według scenariusza p. Bartosza Grobelnego i p. Krzysztofa Płonki, przy współpracy z p. Damianem Zieglerem i oprawie plastycznej p. Sławomira Cugra. Po zakończeniu uroczystości wszyscy zebrani mogli się pokrzepić grochówką przygotowaną przez p. Łukasza Misiornego z Lipna i kiełbaskami pieczonymi przy ognisku.
Dyrektor Gimnazjum w Lipnie składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego wspaniałego wydarzenia.