Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać

Cyceron
prezentacja

Facebook 

Nasi partnerzy 

godlo bip2

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej_1   Dnia 14 października 2016 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Lipnie obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli również zaproszeni goście: wójt Gminy Lipno p. Jacek Karmiński oraz przedstawicielki Rady Rodziców: p. Marzena Danielczyk, p. Joanna Szczepańska i p. Magdalena Pomykała.

Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie pani dyrektor Joanna Płonka przedstawiła zebranym historię Komisji Edukacji Narodowej i rolę edukacji w życiu każdego człowieka. Nauczycielom i pracownikom szkoły życzyła zadowolenia i radości z wykonywanej pracy, a uczniom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu pasji i zainteresowań. Swoje życzenia na ręce nauczycieli, pracowników i uczniów złożyli także wójt Gminy Lipno pan Jacek Karmiński i przewodnicząca Rady Rodziców pani Marzena Danielczyk. Nie zabrakło również życzeń od uczniów, które w ich imieniu  przekazali członkowie Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Kobielak i Tomasz Marcinowski.

   Następnie na scenie wystąpili uczniowie: Jakub Musielak, Alicja Pawłowska, Aleksandra Zielińska, Oliwia Kreczmer, Agata Cieślik, Grzegorz Walewski, Zuzanna Skrzypczak, Marta Ruta, Małgorzata Glapiak, Klaudia Bibrowska, Marianna Pomykała, Monika Dawidziak, Nefretari Wojciechowska i Maja Jóskowiak w spektaklu słowno - muzycznym przygotowanym pod okiem nauczycieli: p. Eweliny Zajdel -Klary, p. Anny Markiewicz i p. Pauliny Kowalczyk. Uczniowie pokazali, jak wyglądałaby szkoła bez konsekwentnych i wymagających nauczycieli i dziękowali pedagogom za przekazywaną wiedzę, odkrywanie świata, cierpliwość i wyrozumiałość. Dekoracje na ten szczególny dzień przygotowała pani Katarzyna Kobiela wraz z uczennicami: Joanną Surmą, Pauliną Prałat, Sandrą Przymeńską, Karoliną Piesyk.
   Uroczystość zakończyła się pasowaniem klas pierwszych na ucznia Gimnazjum im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.