Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać

Cyceron
prezentacja

Facebook 

Nasi partnerzy 

godlo bip2

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

PRZYWOZY:

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

6.40– Lipno– Wydorowo – Lipno SP Lipno – 20 osób , Gimnazjum – 1 osoba
7.10 – Lipno– Klonówiec (Gimnazjum – 3 osoby) – Lipno - Goniembice  (SP Goniembice , Przedszkole Goniembice)   – Wyciążkowo – Gronówko (Gimnazjum – 2 osoby ,  SP Goniembice , Przedszkole Goniembice)- Wyciążkowo (Gimnazjum – 2 osoby,  SP Goniembice , Przedszkole Goniembice) – Goniembice  - Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

6.35 – Lipno – Ratowice (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna) – Sulejewo (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna, SP Lipno – 1 osoba) – Górka Duchowna (SP Goniembice, SP Lipno – 2 osoby, Gimnazjum – 4 osoby) – Ratowice (Gimnazjum – 2 osoby) – Koronowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, Gimnazjum – 2 osoby) – Żakowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, SP Lipno – 1 osoba, Gimnazjum – 1 osoba) – Goniembice - Lipno
7.30 – Lipno – Mórkowo(Przedszkole Lipno, SP Lipno – klasy I – III – 15 osób) -  Smyczyna(Przedszkole Lipno, SP Lipno – 14 osób, Gimnazjum – 4 osoby– Lipno) – Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. T.  Kowalczyk

6.40 – Lipno – Wilkowice(Gimnazjum – 6 osób) -  Mórkowo( SP Lipno kl. IV –  VIII – 29  osób,  Gimnazjum – 7 osób) – Lipno
7.10 – Lipno– Targowisko(SP Lipno – 4 osoby, Przedszkole Radomicko) –Radomicko(SP Lipno – 20 osób, Gimnazjum – 3 osoby)  -  Lipno
7.30 -Lipno– Huby(SP Lipno , Przedszkole Lipno, Gimnazjum – 3 osoby)  -  Lipno
7.55 – Lipno – Żakowo – Górka  Duchowna (SP Lipno 6 osób)– Targowisko (SP Lipno 12 osób,  Przedszkole Radomicko)– Radomicko (SP Lipno 17 osób)– Lipno (SP Lipno, Przedszkole Radomicko)

PONIEDZIAŁEK - ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice– Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Klonówiec – Goniembice– (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Wyciążkowo - Gronówko – Klonówiec (SP i Przedszkole Goniembice)
14.30 - Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
15.25 – Goniembice (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby -  Wydorowo – Radomicko - Targowisko – Lipno
13.35 – Lipno – Huby-Wydorowo – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna- Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo (Przedszkole Lipno) – Lipno.
* 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
 15.25 - Lipno - Wydorowo – Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna – Lipno.

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Lipno
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno, – Mórkowo (Przedszkole Lipno– Wilkowice
Kontynuacja kursu:
14.10 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – - Ratowice-Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.40 - Lipno – Smyczyna  – Mórkowo – Lipno.
15.25 - Lipno – Mórkowo – Lipno
15.35 Lipno – Huby– Lipno

WTOREK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40  Lipno  – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko –- Klonówiec – Lipno( SP Goniembice)
13.35  Lipno  – Klonówiec - Goniembice –Wyciążkowo – Gronówko  - Klonówiec – Lipno (rozwóz ZS Lipno, Przedszkole Lipno i SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)
14.30 - Lipno  – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
15.25- Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duch. – Żakowo – Lipno ( SP Goniembice)

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby -  Wydorowo – Radomicko -Targowisko – Lipno
13.35 – Lipno – Huby  - Wydorowo – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna  + SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo (Przedszkole Lipno,
 * 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo - Radomicko– Targowisko – Górka Duchowna  + SP Górka Duch.)- Sulejewo – Ratowice – Koronowo – Żakowo  - Lipno (SP Lipno i SP Górka Duch. po godz. 16)

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna  – Mórkowo – Lipno.
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo– Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno, – Mórkowo (Przedszkole Lipno,  – Lipno
14.10 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.40 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo- Wilkowice – Lipno.
15.25 - Lipno – Mórkowo – Lipno
15.35 Lipno – Huby – Lipno

ŚRODA - ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40  Lipno  – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko –- Klonówiec – Lipno( SP Goniembice)
13.35   Lipno  – Klonówiec - Goniembice –Wyciążkowo– Gronówko - Klonówiec– Lipno (Przedszkole Lipno i SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)
14.30 - Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
15:25   Goniembice(SP Goniembice)  - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice – Górka Duch. – Żakowo  – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby-  Wydorowo – Radomicko  –Targowisko  Lipno.
13.35 – Lipno – Huby  - Wydorowo - Radomicko)– Targowisko - Górka Duchowna + SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo (Przedszkole Lipno,
* 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo – Radomicko– Górka Duchowna (kl. 6b – 1 os. SP Lipno + SP Górka Duch.)- Sulejewo – Ratowice – Koronowo – Żakowo -Lipno.

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna– Mórkowo – Lipno.
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno,– Mórkowo (Przedszkole Lipno-Wilkowice,
Kontynuacja kursu:
14.00 – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo –-  Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Mórkowo - Lipno
15.25 - Lipno – Mórkowo – Lipno.
15.35 Lipno – Huby – Lipno.

CZWARTEK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice  – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno,  – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Lipno, SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)
14.30 - Lipno – Klonówiec– Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Lipno
15.25 – Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo  -Lipno (SP Goniembice)

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby -  Wydorowo – Radomicko – Targowisko  Lipno.
13.35 – Lipno – Huby - Wydorowo-Radomicko– Targowisko - Górka Duchowna – Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo
15.25 - Lipno –Wydorowo  – Radomicko – -Targowisko – Górka Duchowna –Ratowice –Lipno.  

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna - Mórkowo  – Lipno.
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno– Mórkowo – (Przedszkole Lipno,– Lipno.
Kontynuacja kursu:
14.00 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice, Gimnazjum) – Koronowo – Ratowice -Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna– Mórkowo –Wilkowice-  Lipno.
15.25 - Lipno – Mórkowo– Lipno
15.35 -  Lipno – Huby– Lipno.

PIĄTEK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Huby  - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Lipno , SP Goniembice) – Wyciążkowo - Gronówko  – Klonówiec (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)
14.30 - Lipno – Klonówiec (Gimnazjum  3 osoby) - Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum  2 osoby) – Gronówko – Koronowo – Ratowice – Górka Duch. – Żakowo -  Klonówiec – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł.Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby - Targowisko -  Wydorowo  – Radomicko– Lipno.
13.35 – Lipno –  – Klonówiec  (Przedszkole Lipno, SP Lipno, -Radomicko– Targowisko - Górka Duchowna  + Przedszkole i SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo  – Lipno.
14.30 –Lipno – Wydorowo – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna – Ratowice– Koronowo – Żakowo-– Lipno.

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Lipno
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno, -  Mórkowo – (Przedszkole Lipno, – Lipno
Kontynuacja kursu:
14.00 -  Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice -Żakowo– Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Wilkowice-  Lipno.
15.00  - Lipno – Huby  – Lipno.