Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać

Cyceron
prezentacja

Facebook 

Nasi partnerzy 

godlo bip2

Rozkład jazdy autobusów na środę 19.06.2019 r. - zakończenie roku szkolnego

Rozkład jazdy autobusów w dniu 19 czerwca 2019r. (zakończenie roku szkolnego)

Autobus I – p. Ł. Cichoszewska

7.50-  Lipno – Górka Duchowna – Targowisko – Wydorowo – Radomicko – Lipno (przywóz uczniów klas I-VI SP Lipno +Przedszkole Radomicko)
10.00 – Lipno – Górka Duchowna – Targowisko – Wydorowo – Radomicko – Lipno (przywóz uczniów klas VII, VIII i III Gimnazjum)
11.00 – Lipno – Górka Duchowna- Targowisko – Wydorowo – Radomicko – Lipno (odwóz uczniów klas I – VI SP Lipno)
12.30 – 12. 45 – Lipno – Górka Duchowna – Targowisko- Wydorowo – Radomicko- Lipno (odwóz uczniów klas VII, VIII i III Gimnazjum)

Autobus II – p. T. Stachowiak

6.45 –  bez zmian: przywóz uczniów SP Goniembice, Przedszkole Goniembice
10.00 – przywóz uczniów Gimnazjum ( Ratowice, Żakowo, Wyciążkowo, Gronówko, Koronowo, Klonówiec)
11.15 – rozwóz uczniów SP Goniembice
12.30– 12.45– rozwóz uczniów Gimnazjum  kierunek Goniembice

Autobus III – p. T. Kowalczyk
8.00- Lipno – Smyczyna – Mórkowo –Lipno (przywóz uczniów klas I-VI SP Lipno, Przedszkole Lipno)
8.30 – Lipno – Huby – Lipno (przywóz uczniów klas I-VI SP Lipno, Przedszkole Lipno)
9.50 – Lipno – Smyczyna – Wilkowice- Mórkowo – Lipno (przywóz uczniów klas VII, VIII i III Gimnazjum)
10.20 – Lipno – Huby – Lipno ( przywóz uczniów klas VII, VIII i III Gimnazjum)
11.00 – Lipno – Smyczyna  - Mórkowo – Lipno ( odwóz uczniów klas I – VI SP Lipno)
11.30 – Lipno Huby – Lipno ( odwóz uczniów klas I- VI SP Lipno)
12.30 – 12.45 – Lipno – Smyczyna  - Wilkowice – Mórkowo – Lipno ( odwóz uczniów klas VII, VII, III Gimnazjum, Przedszkole Lipno)
13.00 - Lipno – Huby  -  Lipno  (odwóz uczniów klas VII, VIII, III Gimnazjum, Przedszkole Lipno)

Rozkład jazdy autobusów na poniedziałek 17.06.2019 r. i wtorek 18.06.2019 r.

PONIEDZIAŁEK 17.06.2019 r. – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak
11.20 – Lipno – Goniembice– Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec(SP Goniembice)
12.15 – Lipno – Klonówiec – Goniembice– (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Wyciążkowo - Gronówko – Klonówiec(SP Goniembice)
13.10 - Goniembice– (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
14.10 – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec– Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska
11.20 – Lipno – Huby -  Wydorowo – Radomicko - Targowisko – Lipno
12.15 – Lipno – Huby - Wydorowo – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna- Sulejewo – Ratowice – Koronowo – Żakowo (Przedszkole Lipno) – Lipno
* 13.15 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)
 14.00 - Lipno - Wydorowo – Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna – Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk
11.20 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Lipno
11.40 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
12.40 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Wilkowice  - Lipno
Kontynuacja kursu:
13.20 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo –Ratowice- Górka Duchowna – Żakowo  – Lipno
14.00 - Lipno – Smyczyna  – Mórkowo – Lipno (SP Lipno, Przedszkole Lipno)
14.15 Lipno – Huby– Lipno

WTOREK  18.06.2019 r.– ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak
11.20  Lipno  – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko –- Klonówiec – Lipno( SP Goniembice)
12.15  Lipno  – Klonówiec - Goniembice –Wyciążkowo – Gronówko  - Klonówiec – Lipno (rozwóz ZS Lipno,  SP Goniembice)
13.20 - Lipno  – Goniembice– (SP Goniembice, Przedszkole Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
14.05  - Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duch. – Żakowo – Lipno ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska
11.20 – Lipno – Huby -  Wydorowo – Radomicko -Targowisko – Lipno
12.15 – Lipno – Huby  - Wydorowo – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna  (rozwóz SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo
 * 13.15 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
14.00 - Lipno - Wydorowo - Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna  ( rozwóz SP Górka Duch.)- Sulejewo – Ratowice – Koronowo – Żakowo  - Lipno  (SP Lipno i SP Górka Duch. )

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk
11.20 – Lipno – Smyczyna  – Mórkowo – Lipno
11.40 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
12.20 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Lipno
12.40 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.20 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo- Wilkowice – Lipno (Przedszkole Lipno, SP Lipno)
13.45 Lipno – Huby – Lipno (Przedszkole Lipno, SP Lipno)

Rozkład jazdy autobusów na czwartek 13.06.2019 r. i piątek 14.06. 2019 r.

Poranne przywozy bez zmian!

CZWARTEK 13.06.19 r. – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

11.20 – Lipno Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)

12.15Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno) – Goniembice ( SP Lipno, SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec( SP Goniembice)

13.10 - Lipno – KlonówiecGoniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Lipno

14.05 – Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec( Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo - Lipno (SP Goniembice)

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

11.20 – Lipno – Huby - Wydorowo – Radomicko – Targowisko Lipno

12.15 – Lipno – Huby - Wydorowo - Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna – Sulejewo– Ratowice Koronowo– Żakowo

14.05 - Lipno –Wydorowo – Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna –Ratowice – Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

11.20 – Lipno – Smyczyna - Mórkowo Lipno

11.40 Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

12.20 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo Lipno

Kontynuacja kursu:

12.40 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice, Gimnazjum) – Koronowo – Ratowice -Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

13.20 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo (Przedszkole Lipno)–Wilkowice- Lipno

13.45 - Lipno – Huby– Lipno

PIĄTEK (14.06.19 r.)– ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

11.20 – Lipno Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec(SP Goniembice)

12.15Lipno Huby - Goniembice (SP Lipno , SP Goniembice) – Wyciążkowo - Gronówko – Klonówiec(Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)

13.20 - Lipno – Klonówiec (Gimnazjum 3 osoby) - Goniembice– ( Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum 2 osoby) – Gronówko – Koronowo – Ratowice – Górka Duch. – Żakowo - Klonówiec – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł.Cichoszewska

11.20 – Lipno – Huby - Targowisko - Wydorowo – Radomicko– Lipno

12.15 – Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno, SP Lipno)-Radomicko– Targowisko - Górka Duchowna (Przedszkole i SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice – Koronowo– Żakowo Lipno

13.20 –Lipno – Wydorowo Radomicko Targowisko - Górka Duchowna – Ratowice– Koronowo – Żakowo-– Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

11.20 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo Lipno

11.20 Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

12.40 - Lipno – Smyczyna - Mórkowo Lipno

Kontynuacja kursu:

13.00 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Żakowo– Lipno

13.30 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Wilkowice- Lipno

13.45 - Lipno – Huby – Lipno

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW W DNIACH 10-12.04.2019 (EGZAMINY GIMNAZJALNE)

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

W DNIACH 10 -12 KWIETNIA 2019R.

(EGZAMINY GIMNAZJALNE)

W dniach 10- 12 kwietnia 2019r. odbędą się egzaminy gimnazjalne dla klas trzecich. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipnie mają wówczas odwołane zajęcia lekcyjne, natomiast w pozostałych placówkach zajęcia bez zmian.

PRZYWOZY:

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

6.40Lipno– Wydorowo – Lipno – Kurs odwołany

7.10 – Lipno– Klonówiec (Gimnazjum – 3 osoby) – Lipno - Goniembice (SP Goniembice , Przedszkole Goniembice) – Wyciążkowo – Gronówko (Gimnazjum – 2 osoby , SP Goniembice , Przedszkole Goniembice)- Wyciążkowo (Gimnazjum – 2 osoby, SP Goniembice , Przedszkole Goniembice) – Goniembice - LipnoKurs bez zmian

           

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

6.35 – Lipno – Ratowice (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna)Sulejewo (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna)Górka Duchowna (SP Goniembice, Gimnazjum – 4 osoby)Ratowice (Gimnazjum – 2 osoby)Koronowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, Gimnazjum – 2 osoby)Żakowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, Gimnazjum – 1 osoba) – Goniembice LipnoKurs bez zmian

7.25– Lipno – ok. 7.35Wilkowice(Gimnazjum – 6 osób) - ok. 7.40 - Mórkowo(Przedszkole Lipno,Gimnazjum – 7) - ok.7.45 - Smyczyna(Przedszkole Lipno, Gimnazjum – 4 osoby) Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

6.40Lipno –- MórkowoLipno Kurs odwołany

7.05 – Lipno– Wydorowo - Targowisko –– Radomicko – Lipno (Przedszkole Radomicko, Gimnazjum – 3 osoby) - Lipno

Kurs wydłużony o Wydorowo

7.30 -Lipno– Huby(Przedszkole Lipno, Gimnazjum – 3 osoby) - Lipno

Kurs bez zmian

 

ODWOZY (ŚRODA – CZWARTEK)

Dotyczy tylko odwozów uczniów klas trzecich gimnazjalnych. Odwozy pozostałych placówek wg rozkładu na II półrocze roku szkolnego 2018/2019.

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

13.35Lipno – Klonówiec (kl. 3 a G- 3 os.) – GoniembiceWyciążkowo

(kl. 3a G - 2 os.) Gronówko (kl. 3a G - 2 os.)– Klonówiec Kurs bez zmian

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

 

13.35 – Lipno – Huby(Przedszkole Lipno, kl. 3a G – 1 os., kl. 3b G – 1 os., kl. 3c G – 1 os. = 3 os.)- Wydorowo (kl. 3c G – 1 os.) – Radomicko (kl. 3b G – 3 os.)– Targowisko - Górka Duchowna(SP Górka Duch.)– Sulejewo – Ratowice- Koronowo– ŻakowoLipno.

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno, kl. 3c G - 4 os.) – Mórkowo (Przedszkole Lipno, kl. 3a G – 4 os., kl. 3c G - 3 os.= 7 osób)Wilkowice(kl. 3c G - 6 os.).

Kontynuacja kursu:

14.10 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo –(kl. 3a G - 2 os.) - Ratowice (kl. 3a G - 2 os.)– Sulejewo (kl. 3a – 1 os) - Górka Duchowna – Żakowo (kl. 3b G -1 os.) – Lipno

 

ODWOZY– PIĄTEK

W piątek uczniowie klas trzecich gimnazjalnych kończą egzamin z języka obcego ok. godz. 12.15.

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno Goniembice– Wyciążkowo(kl. 3a G - 2 os.) – Gronówko (kl. 3a G - 2 os.) – Klonówiec (kl. 3a G – 3 os.).Kurs bez zmian

AUTOBUS II: opiekun p. Ł.Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby (kl. 3a G – 1 os., kl. 3b – 1 os.,3c G – 1 os. =3 os.)- Targowisko - Wydorowo (kl. 3c G – 1 os.) – Radomicko (kl. 3b G– 1 os.) – Lipno.

13.35 – Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno)Radomicko– Targowisko - Górka Duchowna (kl. 3a G – 4 os.+ Przedszkole i SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice – Koronowo– Żakowo

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna (kl. 3a G – 4 os.)– Mórkowo (kl. 3a G – 4 os., kl. 3c G – 3)Wilkowice(kl. 3 c G – 6 os.) - Lipno

13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno) - Mórkowo – (Przedszkole Lipno) Lipno Kurs bez zmian

Kontynuacja kursu:

14.00 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo (kl. 3a G – 2 os.)– Ratowice (kl. 3a G – 2 os.) - Sulejewo - Żakowo (kl. 3b G - 1 os.)– Lipno

PLAN PARCY SPECJALISTÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W LIPNIE

PLAN PRACY SPECJALISTÓW

mgr MARIA MATUKIEWICZ – PEDAGOG
(opieka nad uczniami klas IV – VI)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.00 – 14.25

7.00 – 14.00

7. 40 – 8.00

8.45 – 13.40

7.00 – 11.45

7.00 – 10.00

Konsultacje z uczniami, rodzicami, nauczycielami

8.45 – 11.50

13.00 – 13.40

8.45 – 12.45

13.35 – 14.00

8.45 – 11.50

7.00 – 8.00

8.45 – 11.45

8.45 – 10.00

mgr ALICJA NOSEK – PEDAGOG, LOGOPEDA, DORADCA ZAWODOWY
(opieka nad uczniami klas VII – VIII i III gimnazjum)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.45 – 15.55

7.40 – 13.40

12.35 – 14.35

15.35 - 17.50

7.45 – 13.35

12.40 – 14.30

Konsultacje z uczniami, rodzicami, nauczycielami

9.40 – 11.50

15.25 - 15.55

9.00 - 12.35

-

9.50 - 12.35

12.40 - 13.40

mgr ALEKSANDRA PAZOŁA – PSYCHOLOG
(opieka nad uczniami klas VII – VIII i III gimnazjum)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 10.00

8.00- 13.00

8.00 – 12.00

9.00 – 15.00

11.15 – 14.15

Konsultacje z uczniami, rodzicami, nauczycielami

8.00 – 10.00

8.00- 13.00

8.00 – 12.00

9.00 – 15.00

11.15 – 14.15

mgr PRZEMYSŁAW MARCINEK – PSYCHOLOG
(opieka nad uczniami klas I-VI)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

-

-

-

6.30 – 11.30

-

Konsultacje z uczniami, rodzicami, nauczycielami

-

-

-

6.30 – 11.30

-

 

mgr KATARZYNA KAMIENIARZ- SZYMCZAK – LOGOPEDA

(opieka nad uczniami klas I-VIII)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

16.00 – 19.00

-

-

7.45 –8.45

16.00 – 19.00

-

Konsultacje z uczniami, rodzicami, nauczycielami

16.00 – 19.00

   

7.45 –8.45

16.00 – 19.00

 

 

mgr MARTA MATYLA – LOGOPEDA

(opieka nad uczniami klasy II a)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12.40 – 13.40

 

11.50 – 12.50

   

Istnieje możliwość umówienia się z wszystkimi specjalistami na konsultacje
w innym terminie po ustaleniach telefonicznych[p[]:

5 340 259 (sekretariat szkoły podstawowej)

lub

5 340 765 (sekretariat szkoły branżowej).

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

PRZYWOZY:

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

6.40– Lipno– Wydorowo – Lipno SP Lipno – 20 osób , Gimnazjum – 1 osoba
7.10 – Lipno– Klonówiec (Gimnazjum – 3 osoby) – Lipno - Goniembice  (SP Goniembice , Przedszkole Goniembice)   – Wyciążkowo – Gronówko (Gimnazjum – 2 osoby ,  SP Goniembice , Przedszkole Goniembice)- Wyciążkowo (Gimnazjum – 2 osoby,  SP Goniembice , Przedszkole Goniembice) – Goniembice  - Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

6.35 – Lipno – Ratowice (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna) – Sulejewo (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna, SP Lipno – 1 osoba) – Górka Duchowna (SP Goniembice, SP Lipno – 2 osoby, Gimnazjum – 4 osoby) – Ratowice (Gimnazjum – 2 osoby) – Koronowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, Gimnazjum – 2 osoby) – Żakowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, SP Lipno – 1 osoba, Gimnazjum – 1 osoba) – Goniembice - Lipno
7.30 – Lipno – Mórkowo(Przedszkole Lipno, SP Lipno – klasy I – III – 15 osób) -  Smyczyna(Przedszkole Lipno, SP Lipno – 14 osób, Gimnazjum – 4 osoby– Lipno) – Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. T.  Kowalczyk

6.40 – Lipno – Wilkowice(Gimnazjum – 6 osób) -  Mórkowo( SP Lipno kl. IV –  VIII – 29  osób,  Gimnazjum – 7 osób) – Lipno
7.10 – Lipno– Targowisko(SP Lipno – 4 osoby, Przedszkole Radomicko) –Radomicko(SP Lipno – 20 osób, Gimnazjum – 3 osoby)  -  Lipno
7.30 -Lipno– Huby(SP Lipno , Przedszkole Lipno, Gimnazjum – 3 osoby)  -  Lipno
7.55 – Lipno – Żakowo – Górka  Duchowna (SP Lipno 6 osób)– Targowisko (SP Lipno 12 osób,  Przedszkole Radomicko)– Radomicko (SP Lipno 17 osób)– Lipno (SP Lipno, Przedszkole Radomicko)

PONIEDZIAŁEK - ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice– Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Klonówiec – Goniembice– (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Wyciążkowo - Gronówko – Klonówiec (SP i Przedszkole Goniembice)
14.30 - Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
15.25 – Goniembice (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby -  Wydorowo – Radomicko - Targowisko – Lipno
13.35 – Lipno – Huby-Wydorowo – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna- Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo (Przedszkole Lipno) – Lipno.
* 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
 15.25 - Lipno - Wydorowo – Radomicko – Targowisko – Górka Duchowna – Lipno.

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Lipno
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno, – Mórkowo (Przedszkole Lipno– Wilkowice
Kontynuacja kursu:
14.10 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – - Ratowice-Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.40 - Lipno – Smyczyna  – Mórkowo – Lipno.
15.25 - Lipno – Mórkowo – Lipno
15.35 Lipno – Huby– Lipno

WTOREK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40  Lipno  – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko –- Klonówiec – Lipno( SP Goniembice)
13.35  Lipno  – Klonówiec - Goniembice –Wyciążkowo – Gronówko  - Klonówiec – Lipno (rozwóz ZS Lipno, Przedszkole Lipno i SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)
14.30 - Lipno  – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
15.25- Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duch. – Żakowo – Lipno ( SP Goniembice)

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby -  Wydorowo – Radomicko -Targowisko – Lipno
13.35 – Lipno – Huby  - Wydorowo – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna  + SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo (Przedszkole Lipno,
 * 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo - Radomicko– Targowisko – Górka Duchowna  + SP Górka Duch.)- Sulejewo – Ratowice – Koronowo – Żakowo  - Lipno (SP Lipno i SP Górka Duch. po godz. 16)

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna  – Mórkowo – Lipno.
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo– Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno, – Mórkowo (Przedszkole Lipno,  – Lipno
14.10 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.40 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo- Wilkowice – Lipno.
15.25 - Lipno – Mórkowo – Lipno
15.35 Lipno – Huby – Lipno

ŚRODA - ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40  Lipno  – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko –- Klonówiec – Lipno( SP Goniembice)
13.35   Lipno  – Klonówiec - Goniembice –Wyciążkowo– Gronówko - Klonówiec– Lipno (Przedszkole Lipno i SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)
14.30 - Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
15:25   Goniembice(SP Goniembice)  - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice – Górka Duch. – Żakowo  – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby-  Wydorowo – Radomicko  –Targowisko  Lipno.
13.35 – Lipno – Huby  - Wydorowo - Radomicko)– Targowisko - Górka Duchowna + SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo (Przedszkole Lipno,
* 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo – Radomicko– Górka Duchowna (kl. 6b – 1 os. SP Lipno + SP Górka Duch.)- Sulejewo – Ratowice – Koronowo – Żakowo -Lipno.

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna– Mórkowo – Lipno.
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno,– Mórkowo (Przedszkole Lipno-Wilkowice,
Kontynuacja kursu:
14.00 – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo –-  Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Mórkowo - Lipno
15.25 - Lipno – Mórkowo – Lipno.
15.35 Lipno – Huby – Lipno.

CZWARTEK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice  – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno,  – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Lipno, SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)
14.30 - Lipno – Klonówiec– Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Lipno
15.25 – Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo  -Lipno (SP Goniembice)

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby -  Wydorowo – Radomicko – Targowisko  Lipno.
13.35 – Lipno – Huby - Wydorowo-Radomicko– Targowisko - Górka Duchowna – Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo
15.25 - Lipno –Wydorowo  – Radomicko – -Targowisko – Górka Duchowna –Ratowice –Lipno.  

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna - Mórkowo  – Lipno.
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno– Mórkowo – (Przedszkole Lipno,– Lipno.
Kontynuacja kursu:
14.00 - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice, Gimnazjum) – Koronowo – Ratowice -Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna– Mórkowo –Wilkowice-  Lipno.
15.25 - Lipno – Mórkowo– Lipno
15.35 -  Lipno – Huby– Lipno.

PIĄTEK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Huby  - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Lipno , SP Goniembice) – Wyciążkowo - Gronówko  – Klonówiec (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)
14.30 - Lipno – Klonówiec (Gimnazjum  3 osoby) - Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum  2 osoby) – Gronówko – Koronowo – Ratowice – Górka Duch. – Żakowo -  Klonówiec – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł.Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby - Targowisko -  Wydorowo  – Radomicko– Lipno.
13.35 – Lipno –  – Klonówiec  (Przedszkole Lipno, SP Lipno, -Radomicko– Targowisko - Górka Duchowna  + Przedszkole i SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo  – Lipno.
14.30 –Lipno – Wydorowo – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna – Ratowice– Koronowo – Żakowo-– Lipno.

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Lipno
13.00 – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno, -  Mórkowo – (Przedszkole Lipno, – Lipno
Kontynuacja kursu:
14.00 -  Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice -Żakowo– Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Wilkowice-  Lipno.
15.00  - Lipno – Huby  – Lipno.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW – PIĄTEK 21.12.2018 R.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW – PIĄTEK 21.12.2018 R.

Przywozy poranne – bez zmian

Autobus I – p. T. Stachowiak
10:50 Lipno – Goniembice - … - Lipno (rozwóz uczniów ZS Lipno: 1 os. Goniembice kl. IV a, 2 os. Wyciążkowo kl. III a Gimn., 2 os. Gronówko kl. III a Gimn., Koronowo 2 os. Kl. III a Gimn.) i rozwóz uczniów SP Goniembice

Autobus II – p. Ł. Cichoszewska
11:00 Lipno – Wydorowo (21 osób ZS Lipno) – Radomicko (35 osób ZS Lipno) - Lipno
11:25 Lipno- Targowisko (16 osób ZS Lipno) – Górka Duch. (12 osób ZS Lipno) + rozwóz uczniów SP Górka Duch.– Sulejewo (1 osoba ZS Lipno) – Ratowice                        (2 osoby ZS Lipno) – Żakowo (2 osoby ZS Lipno)- Lipno

Autobus III – p. T. Kowalczyk
11:00 Lipno – Mórkowo (51 osób ZS Lipno) – Lipno
11:15 Lipno – Smyczyna (18 osób ZS Lipno) – Wilkowice (8 osób ZS Lipno)  – Lipno
11:40 Lipno-Huby (47 osób ZS Lipno) – Klonówiec (? osób ZS Lipno) - Lipno

Regulamin - XVII Otwarte Mistrzostwa Gminny Lipno w warcabach klasycznych i Mikołajkowy Turniej Warcabowy


REGULAMIN

XVII Otwarte Mistrzostwa Gminny Lipno w warcabach klasycznych i Mikołajkowy Turniej Warcabowy

1.Cel zawodów:
-propagowanie sportu warcabowego wśród mieszkańców Gminy Lipno
-możliwość współzawodnictwa oraz podnoszenia umiejętności gry wśród dzieci i młodzieży
-kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację

2.Organizatorzy:
-Zespół Szkół w Lipnie
-Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno

3.Termin i miejsce:
-środa 15 grudnia 2018 r. godz.  10.00
-Zespół Szkół w Lipnie, ul. Powstańców Wielkopolskich 68

4.Warunki uczestnictwa:
-dzieci w wieku przedszkolnym pod opieką osoby dorosłej
-dzieci i młodzież posiadające aktualną legitymację szkolną lub studencką
-dorośli po okazaniu dowodu osobistego

5.Kategorie wiekowe:
- dziewczęta i chłopcy (2012 i młodsi)
- dziewczęta i chłopcy (rocznik 2010-2011)
- dziewczęta i chłopcy (rocznik 2008-2009)
- dziewczęta i chłopcy (rocznik 2005-2007)
- dziewczęta i chłopcy (rocznik 2002-2004)
- kobiety i mężczyźni  (rocznik 2001 i starsi)

6.System rozgrywek i czas gry:                                                                                                                

-system szwajcarski lub kołowy w zależności od ilości uczestników
-tempo gry 10-15 minut na zawodnika w zależności od kategorii wiekowej
-zawody rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZWarc

7.Nagrody:
-puchar dla najlepszych w każdej kategorii wiekowej
-medale za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej
-nagrody za miejsca I-III w każdej kategorii wiekowej
8.Zgłoszenia:  
- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 grudnia 2018  lub w dniu zawodów
 15 grudnia do godz. 9.40 , więcej informacji pod nr tel. 605888665

 

Klauzula informacyjna przy rekrutacji do Szkoły Branżowej I Stopnia w Lipnie

Klauzula informacyjna przy rekrutacji
do
Szkoły Branżowej I Stopnia w Lipnie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.    Administratorem danych jest Szkoła Branżowa I Stopnia w Lipnie z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 68, 64-111 Lipno.
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Natalia Ratajewska,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lipnie ,na podstawie:
a) 6 ust. 1 lit. c RODO, a dokładnie w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.),
b) 9 ust. 2 lit. h RODO.
4.    Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5.    Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał będzie do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
6.    Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.    Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Rozkład jazdy autobusów - aktualny od 04.10.2018

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Data zmiany: 04.10.2018 r.

PRZYWOZY:

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak
6.40– Lipno– Wydorowo – Lipno SP Lipno – 20 osób , Gimnazjum – 1 osoba
7.10 – Lipno– Klonówiec (Gimnazjum – 3 osoby) – Lipno - Goniembice  (SP Goniembice , Przedszkole Goniembice)   – Wyciążkowo – Gronówko (Gimnazjum – 2 osoby ,  SP Goniembice , Przedszkole Goniembice)- Wyciążkowo (Gimnazjum – 2 osoby,  SP Goniembice , Przedszkole Goniembice) – Goniembice  - Lipno
    
AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

6.35 – Lipno – Ratowice (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna) – Sulejewo (SP Górka Duchowna, Przedszkole Górka Duchowna, SP Lipno – 1 osoba) – Górka Duchowna (SP Goniembice, SP Lipno – 2 osoby, Gimnazjum – 4 osoby) – Ratowice (Gimnazjum – 2 osoby) – Koronowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, Gimnazjum – 2 osoby) – Żakowo ( SP Goniembice, Przedszkole Goniembice, SP Lipno – 1 osoba, Gimnazjum – 1 osoba) – Goniembice - Lipno
7.30 – Lipno – Mórkowo (Przedszkole Lipno, SP Lipno – klasy I – III – 15 osób) -  Smyczyna (Przedszkole Lipno, SP Lipno – 14 osób, Gimnazjum – 4 osoby– Lipno) – Lipno


AUTOBUS III: opiekun p. T.  Kowalczyk

6.40 – Lipno – Wilkowice (Gimnazjum – 6 osób) -  Mórkowo ( SP Lipno kl. IV –  VIII – 29  osób,  Gimnazjum – 7 osób) – Lipno
7.10 – Lipno– Targowisko (SP Lipno – 4 osoby, Przedszkole Radomicko) – Radomicko (SP Lipno – 20 osób, Gimnazjum – 3 osoby)  -  Lipno
7.30 -Lipno– Huby (SP Lipno , Przedszkole Lipno, Gimnazjum – 3 osoby)  -  Lipno
7.55 – Lipno – Żakowo – Górka  Duchowna (SP Lipno 6 osób)– Targowisko (SP Lipno 12 osób,  Przedszkole Radomicko)– Radomicko (SP Lipno 17 osób)– Lipno (SP Lipno, Przedszkole Radomicko)


PONIEDZIAŁEK - ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno, SP Lipno, Gimnazjum- 3 osoby) – Goniembice– (Przedszkole Goniembice, SP Lipno kl. IV a – 1 osoba, SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum 2 osoby)– Gronówko (Gimnazjum 2 osoby)– Klonówiec (SP i Przedszkole Goniembice)
14.30 - Lipno  – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice
15.25 – Goniembice (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby  -  Wydorowo – Radomicko  – Targowisko– Lipno (SP Lipno)
13.35 – Lipno – Huby  (SP Lipno, Gimnazjum)- Wydorowo (SP Lipno, Gimnazjum )– Radomicko (SP Lipno, Gimnazjum )– Targowisko - Górka Duchowna (SP Lipno, Gimnazjum + SP Górka Duch.)– Sulejewo (Gimnazjum 1 osoba )– Ratowice (Gimnazjum  2 osoby) – Koronowo (Gimnazjum 2 osoby) – Żakowo (Przedszkole Lipno, SP Lipno 1 osoba, Gimnazjum 1 osoba )  
       * 14.40  Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo (SP Lipno)– Radomicko ( SP Lipno) – Targowisko (SP Lipno)– Górka Duchowna ( SP Lipno ) –Lipno


AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna (SP Lipno) – Mórkowo ( SP Lipno)  – Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno,  Gimnazjum  4 osoby)
– Mórkowo (Przedszkole Lipno, Gimnazjum  7 osób) – Wilkowice (Gimnazjum  6 osób) – Lipno
 14.10 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.40 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo – Lipno  (SP Lipno, Gimnazjum)
15.25 - Lipno – Mórkowo – Lipno (SP Lipno)
15.35 Lipno – Huby (SP Lipno) – Lipno

WTOREK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12:40  Lipno  – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko –- Klonówiec – Lipno ( SP Goniembice)
13:35   Lipno  – Klonówiec - Goniembice –Wyciążkowo – Gronówko  - Klonówiec – Lipno (rozwóz ZS Lipno, Przedszkole Lipno i SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)
14.30 - Lipno  – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice

15:25   Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duch. – Żakowo  – Lipno (Gimnazjum i SP Goniembice)


AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby  -  Wydorowo – Radomicko – Targowisko (SP Lipno)– Lipno
13.35 – Lipno – Huby  (SP Lipno )- Wydorowo (SP Lipno )– Radomicko (SP Lipno )– Targowisko - Górka Duchowna (SP Lipno + SP Górka Duch.)– Sulejewo– Ratowice– Koronowo– Żakowo (Przedszkole Lipno, SP Lipno kl. I b – 1 osoba)  
       * 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo (SP Lipno + Gimnazjum)– Radomicko( SP Lipno + Gimnazjum) – Targowisko (SP Lipno)– Górka Duchowna ( SP Lipno , Gimnazjum+ SP Górka Duch.)- Sulejewo – Ratowice  (Gimnazjum)– Koronowo (Gimnazjum) –Lipno  (SP Lipno i SP Górka Duch. po godz. 16)

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo ( SP Lipno)  – Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno,  Gimnazjum ) – Mórkowo (Przedszkole Lipno, Gimnazjum )  – Lipno
 14.10 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.40 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo  - Wilkowice– Lipno  (SP Lipno, Gimnazjum)
15.25 - Lipno – Mórkowo ( SP Lipno) – Lipno
15.35 Lipno – Huby (SP Lipno) – Lipno

ŚRODA - ODWOZY
AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12:40  Lipno  – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko –- Klonówiec – Lipno ( SP Goniembice)
13:35   Lipno  – Klonówiec - Goniembice –Wyciążkowo – Gronówko  - Klonówiec – Lipno (rozwóz ZS Lipno, Gimnazjum,  Przedszkole Lipno i SP Goniembice, Przedszkole Goniembice)
14.30 - Lipno  – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice

15:25   Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec - Goniembice – Górka Duch. – Żakowo  – Lipno (Gimnazjum )


AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby  -  Wydorowo – Radomicko – Targowisko (SP Lipno)– Lipno
13.35 – Lipno – Huby  (SP Lipno, Gimnazjum )- Wydorowo (SP Lipno, Gimnazjum )– Radomicko (SP Lipno, Gimnazjum )– Targowisko - Górka Duchowna (SP Lipno, Gimnazjum + SP Górka Duch.)– Sulejewo (Gimnazjum 1 osoba )– Ratowice (Gimnazjum  2 osoby) – Koronowo (Gimnazjum 2 osoby) – Żakowo (Przedszkole Lipno, SP Lipno kl. I b – 1 osoba, Gimnazjum 1 osoba)  
    * 14.40 –Goniembice - Koronowo – Żakowo  – Górka Duchowna – Ratowice - Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno - Wydorowo (SP Lipno)– Radomicko( SP Lipno) – Targowisko (SP Lipno)– Górka Duchowna ( SP Lipno + SP Górka Duch.)- Sulejewo – Ratowice – Koronowo –Lipno  (SP Lipno)

AUTOBUS III: opiekun p. T. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna – Mórkowo ( SP Lipno)  – Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno,  Gimnazjum ) – Mórkowo (Przedszkole Lipno, Gimnazjum )  – Lipno
 14.00 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna – Mórkowo  - Wilkowice– Lipno  (SP Lipno, Gimnazjum)
15.25 - Lipno – Mórkowo ( SP Lipno) – Lipno
15.35 Lipno – Huby (SP Lipno) – Lipno

CZWARTEK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Klonówiec (Przedszkole Lipno, Gimnazjum ) – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Lipno, SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum ) – Gronówko ( Gimnazjum ) – Klonówiec (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)
14.30 - Lipno – Klonówiec – Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec – Lipno
15.25 – Lipno – Goniembice - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo  - Lipno (SP Goniembice)

AUTOBUS II: opiekun p. Ł. Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby (SP Lipno)   -  Wydorowo (SP Lipno)   – Radomicko (SP Lipno)   – Targowisko (SP Lipno )– Lipno
13.35 – Lipno – Huby (SP Lipno, Gimnazjum )  - Wydorowo (SP Lipno) - Radomicko (SP Lipno)– Targowisko (SP Lipno)- Górka Duchowna (SP Lipno, Gimnazjum )– Sulejewo (SP Lipno)– Ratowice (Gimnazjum 2 osoby)– Koronowo Gimnazjum  2 osoby) – Żakowo
    * 14.25 –Goniembice - Koronowo – Ratowice – Sulejewo – Górka Duchowna – Żakowo – Lipno (SP Goniembice)
15.25 - Lipno –Wydorowo (SP Lipno, Gimnazjum) – Radomicko – (SP Lipno, Gimnazjum)-  Targowisko (SP Lipno)– Górka Duchowna (SP Lipno)  –Lipno


AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna (SP Lipno)– Mórkowo (SP Lipno) - Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno , SP Lipno, Gimnazjum) – Mórkowo – (Przedszkole Lipno, SP Lipno, Gimnazjum ) – Lipno
14.00 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice, Gimnazjum) – Koronowo – Ratowice – Sulejewo - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna (SP Lipno)– Mórkowo – (SP Lipno) - Wilkowice (Gimnazjum)-  Lipno
15.25 - Lipno – Mórkowo (SP Lipno)– Lipno
15.35 -  Lipno – Huby (SP Lipno, Gimnazjum) - Lipno


PIĄTEK – ODWOZY

AUTOBUS I: opiekun p. T. Stachowiak

12.40 – Lipno – Goniembice – Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (SP Goniembice)
13.35 – Lipno – Huby ( SP Lipno, Gimnazjum) - Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Lipno , SP Goniembice) - Wyciążkowo – Gronówko – Klonówiec (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice)
14.30 - Lipno – Klonówiec (Gimnazjum  3 osoby) - Goniembice– (SP Goniembice) - Wyciążkowo (Gimnazjum  2 osoby) – Gronówko – Koronowo – Ratowice – Górka Duch. – Żakowo -  Klonówiec – Lipno

AUTOBUS II: opiekun p. Ł.Cichoszewska

12.40 – Lipno – Huby (SP Lipno) - Targowisko (SP Lipno)-  Wydorowo (SP Lipno)  – Radomicko (SP Lipno) – Lipno
13.35 – Lipno –  – Klonówiec  (Przedszkole Lipno, SP Lipno, Gimnazjum) -Radomicko (SP Lipno, Gimnazjum)– Targowisko (SP Lipno)- Górka Duchowna (SP Lipno + Przedszkole i SP Górka Duch.)– Sulejewo (SP Lipno1 osoba)– Ratowice– Koronowo – Żakowo (SP Lipno 1 osoba) - Lipno

14.30 –Lipno – Wydorowo ( SP Lipno, Gimnazjum) – Radomicko – Targowisko - Górka Duchowna – Ratowice – Koronowo – Żakowo-(Gimnazjum  2 osoby)  – Lipno

AUTOBUS III: opiekun p. Kowalczyk

12.40 – Lipno – Smyczyna (SP Lipno)– Mórkowo (SP Lipno) - Lipno
13.00 – Lipno – Goniembice (SP Goniembice) – Koronowo – Ratowice - Górka Duchowna – Żakowo – Lipno
13.40 - Lipno – Smyczyna (Przedszkole Lipno, SP Lipno) -  Mórkowo – (Przedszkole Lipno, SP Lipno) – Lipno

14.00 - Lipno – Goniembice (Przedszkole Goniembice, SP Goniembice, Gimnazjum) – Koronowo – Ratowice - Żakowo – Lipno
14.30 - Lipno – Smyczyna (Gimnazjum)– Mórkowo – (SP Lipno, Gimnazjum) – Wilkowice (Gimnazjum )-  Lipno
15.00  - Lipno – Huby (SP Lipno, Gimnazjum) - Lipno

Obchody 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości - wystawa

Szanowni Państwo
Dnia 11 listopada 2018 r. obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasza placówka pragnie aktywnie się włączyć w godne upamiętnienie w/w rocznicy oraz uczcić 100 rocznicę bohaterskiego, zwycięskiego zrywu Wielkopolan, jakim było Powstanie Wielkopolskie.
Jednym z realizowanych przez nas działań będzie zorganizowanie wystawy złożonej z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości polskiej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, dostępnej dla całej społeczności gminnej i wszystkich zainteresowanych.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z wielką prośbą. Jeżeli dysponujecie Państwo (lub Państwa krewni, lub znajomi) pamiątkami w postaci: starych zdjęć, dyplomów, zaświadczeń, świadectw, odznaczeń wojskowych, medali, monet, starych znaczków, gazet, książek, elementów mundurów, starych przedmiotów codziennego użytku z lat dwudziestych/ trzydziestych XX wieku prosimy o ich udostępnienie (poprzez możliwość wykonania kserokopii) lub wypożyczenie na czas wystawy.

Informacje o posiadanych pamiątkach prosimy zgłaszać do sekretariatu szkoły lub osobiście.

Dyrekcja szkoły

Wykaz podręcznników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Zespole Szkół w Lipnie w roku szkolnym 2018/2019

Zestaw  podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół w Lipnie


KLASA I
Edukacja wczesnoszkolna

„Oto ja” podręcznik polonistyczno – społeczny (cz. 1 i 2)
„Oto ja” podręcznik matematyczno – przyrodniczy (cz. 1 i 2)
„Oto ja” ćwiczenia polonistyczno – społecznej (cz. 1 i 2)
„Oto ja” ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze (cz. 1 i 2)
Autorzy cyklu: K. Mucha, A. Stalmach – Tkacz, J. Wosianek    MAC EDUKACJA  803/1/2017


Język angielski 

1.Podręcznik: BUGS TEAM 1; Carol Read, Ana Soberón
2.Zeszyt ćwiczeń: BUGS TEAM 1; Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska    Wydawnictwo Macmillan    811/1/2017  19.05.2017 r.

Religia
 1.    Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa   (red) J. Szpet, D. Jackowiak
 Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań    AZ-11-01/10-PO-1/11


KLASA II
Edukacja wczesnoszkolna

„Oto ja” podręcznik polonistyczno – społeczny (cz. 1 i 2)
„Oto ja” podręcznik matematyczno – przyrodniczy (cz. 1 i 2)
„Oto ja” ćwiczenia polonistyczno – społecznej (cz. 1 - 4)
„Oto ja” ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze (cz. 1 i 2)
Autorzy cyklu: K. Mucha, A. Stalmach – Tkacz, J. Wosianek   MAC EDUKACJA  803/2/2018


Język angielski
1.Podręcznik: BUGS TEAM 2; Carol Read, Ana Soberón
2.Zeszyt ćwiczeń: BUGS TEAM 2; Carol Read, Ana Soberón, Anna Parr-Modrzejewska    Wydawnictwo Macmillan    811/2/2018  09.01.2018 r.

Religia
Kochamy Pana Jezusa (red) J. Szpet, D. Jackowiak
Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań    AZ-12-01/10-PO-1/12


KLASA III
Edukacja  wczesnoszkolna

„Nasza szkoła” (cz. 1 – 4) Autorzy: A. Ludwa, M. Lorek, M. Zatorska
„Moje ćwiczenia” (cz. 1 – 4)
„Moje ćwiczenia. Matematyka” (cz. 1 – 4)
Autorzy: E. Dulemba, J. Faliszewska ,G. Lech, A.Opala, I. Parlicka, A. Ziewiecka    MAC EDUKACJA
    

Język angielski

1.Podręcznik: BUGS WORLD 3; Carol Read, Ana Soberón, Elisenda Papiol, Maria Toth
2.Zeszyt ćwiczeń : BUGS WORLD 3;  Elisenda Papiol, Maria Toth, Magdalena Kondro    Wydawnictwo Macmillan    30/3/2011/2016  21.01.2016 r.

Religia

1.    Przyjmujemy Pana Jezusa  (red) J. Szpet, D. Jackowiak
2.    ( bez ćwiczeń )    Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań    AZ-13-01/10-PO-1/12

KLASA IV

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej - M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Matematyka z plusem 4. Ćwiczenia – wersja C - M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki    GWO    780/1/2017

Informatyka

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 - W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski WSiP    807/1/2017

Język angielski

1.Podręcznik: ENGLISH CLASS A1; Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz
2.Zeszyt ćwiczeń: ENGLISH CLASS A1; Liz Kilbey, Catherine Bright    Wydawnictwo Pearson    840/1/2017; 22.06.2017 r.

Muzyka     

1.Klucz do muzyki 4    U. Smoczyńska,  K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik    WSIP    2017 858/1/2017

Technika    

1.„Karta rowerowa – bądź bezpieczny na drodze” B. Bogacka – Osińska,  D. Łazuchiewicz  WSiP    496/1/2012/2015

Język polski


1. „Jutro pójdę w świat – podręcznik do języka polskiego” H. Dobrowolska
2. „Jutro pójdę w świat – zeszyt  ćwiczeń” H. Dobrowolska    WSiP    868/1/2017

Przyroda

Podręcznik „Tajemnice przyrody” Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz   Nowa Era    863/2017  20.06.2017

Plastyka
 Plastyka 4  (S.K.Stopczyk, B. Neubart)  WSiP    406/1/2011/2014


Religia
 

Jestem chrześcijaninem       (red) J. Szpet, D. Jackowiak   Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań    AZ-21-01/10-PO-1/11

Historia
    

1.Historia  4 Kalwat Wojciech , Lis Małgorzata
2 .Zeszyt ćw. 4 Lis Małgorzata    WSiP     882/1/2017

KLASA V

Matematyka
 

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej -  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki
Matematyka z plusem 5. Ćwiczenia – wersja C - Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki    GWO    780/2/2018

Informatyka
    
Bez podręcznika    
    

Język angielski
1.Podręcznik: TEAM UP PLUS dla klasy V;  Phillippa Bowen, Denis Delaney with Diana Anyakwo
2.Zeszyt ćwiczeń: TEAM UP PLUS dla klasy V materiały ćwiczeniowe;  Phillipa Bowen,  Denis Delaney, David Newbold    Wydawnictwo  Oxford    822/2/2017  21.12.2017 r.

Muzyka   

1.Klucz do muzyki 5    U. Smoczyńska,  K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik    WSIP    2013/2015   406/2/2013/2015

Geografia    

1. Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej  Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz    NOWA ERA    906/1/2018   2018r.

Technika

1. „Technika na co dzień”  E. Bubak,  E. Królicka, M. Duda    WSiP    850/2/2017

Język  polski     

1. „Między nami” A. Łuczak, M. Murdzek
2. „Między nami – zeszyt ćwiczeń”  A. Łuczak, M. Murdzek   GWO    867/1/2017

Biologia   

 Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej Marian Sęktas, Joanna Stawarz    Nowa Era  844/1/2018

Plastyka

Plastyka 5   S.K.Stopczyk,B.Neubart, J.Chołacińska, K.Janus-Borkowska    WSiP    779/2/2018


Religia

1.    Wierzę w Boga    J. Szpet, D. Jackowiak
2.    ( bez ćwiczeń )    Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań    AZ-22-01/10-PO-1/12


Historia

1.HISTORIA  5 Kąkolewski Igor , Kowalewski Krzysztof , Plumińska – Mieloch Anita
2 .Zeszyt ćw. 5 Plumińska – Mieloch Anita    WSiP     882/2/2018

KLASA VI

Matematyka

Matematyka z pomysłem  – A. Dubiecka, B. Dubiecka – Kruk, T. Malicki, P. Piskorski
Matematyka z pomysłem. Zeszyt ćwiczenia - klasa 6. cz. 1  i cz. 2 -   A. Dubiecka, B. Dubiecka – Kruk, T. Malicki, P. Piskorski    WSiP    687/4/2016

Język angielski   

1.Podręcznik: TODAY! 3 (wieloletni) ; Erika Stiles, Sandy Zervas, David Todd, Tamzin Thompson
2.Zeszyt ćwiczeń: TODAY!3 Erika Stiles, Sandy Zervas, David Todd, Tamzin Thompson  Wydawnictwo Pearson    669/3/2015

Muzyka     

1.Klucz do muzyki 6    U. Smoczyńska,  K. Jakóbczak-Drążek, A. SołtysikWSIP    2014/2016  406/3/2014/2016

Technika

1. „Technika na co dzień”  E. Bubak,  E. Królicka, M. Duda    WSiP    850/2/2017

Język polski     

1. „Jutro pójdę w świat – podręcznik do języka polskiego”
2. „Jutro pójdę w świat – zeszyt ćwiczeń do języka polskiego”   WSiP    417/03/2014

Zajęcia komputerowe
 

Lekcje z komputerem. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 6 – W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas, A. Samulska, M. Wyczółkowski    WSiP    453/3/2014/2016

Plastyka    

Plastyka 6 (S.K.Stopczyk, B. Neubart)    WSiP    406/3/2014

Historia
 

1.  Historia wokół nas dla klasy 6 – podręcznik dla klasy 6 Anna Pieńkowska , Radosław Lolo
 2. Historia wokół nas dla klasy 6 – zeszyt ćwiczeń dla klasy 6 Anna Pieńkowska   WSiP    434/3/2014

Religia

1.    Wierzę w Kościół     J. Szpet, D. Jackowiak
2.    ( bez ćwiczeń )    Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań    AZ-23/01/10-PO2/13


Przyroda     

Przyroda z pomysłem klasa VI Urszula Depczyk, Bożena Sienkiewicz, Halina Binkiewicz  WSiP    604/4/2014

KLASA VII

Matematyka    

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej – Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka
Matematyka z plusem 7. Zeszyt ćwiczeń – M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński    GWO    780/4/2017

Informatyka     

Informatyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 - W. Jochemczyk, I. Krajewska – Kranas, W. Kranas, M. Wyczółkowski    WSiP    807/4/2017

Język angielski

1.Podręcznik: ENGLISH CLASS A2+; Bob Hastings, Stuart McKinley, Arek Tkacz
2.Zeszyt ćwiczeń: ENLISH CLASS A2+; Lynda Edwards    Wydawnictwo Pearson    840/4/2017

Muzyka     

1.Klucz do muzyki 7    U. Smoczyńska,  K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik    WSIP    2017 858/4/2017

Geografia

1. Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa, klasa 7  Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz    WSiP    890/3/2017  2017r.

Język polski     

1. „Świat w słowach i obrazach”  W. Bobiński  WSiP  868/4/2017
1. „Gramatyka i stylistyka” Z. Czarniecka – Rodzik
2. „Gramatyka i stylistyka – zeszyt ćwiczeń” Z. Czarniecka – Rodzik    WSiP      865/6/2017

Język niemiecki    

1. Aktion Deutsch. Język niemiecki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7
Autor: Przemysław Gębal   Lena Biedroń
2. Aktion Deutsch. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. Klasa 7.
Autor: Przemysław Gębal, Lena Biedroń    WSiP    799/1/2017 12.05.2017

Biologia     

1. Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7   Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Anna Michalik, Ewa Pyłka-Gutowska
2. Biologia. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. Klasa 7  Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Anna Michalik, Ewa Pyłka-Gutowska    WSiP    862/3/2017

Chemia

1.Ciekawa chemia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7   Hanna Gulińska, Janina Smolińska
2. Ciekawa chemia. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. Klasa 7 Hanna Gulińska, Janina Smolińska    WSiP    820/1/2017

Plastyka     

Plastyka 7 S.K.Stopczyk, B. Neubart, J.Chołacińska    WSiP    779/1/2017

Fizyka  

 „Świat fizyki” podręcznik B. Sagnowska
„Świat fizyki” zeszyt ćwiczeń  M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier    WSiP    821/1/2017


Religia     

„Spotkanie ze słowem” S. Szpet, D. Jackowiak    Wydawnictwo św. Wojciech    AZ-31-01/10-PO-1/11

Historia     

Podręcznik:  „Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7
Autor: Kąkolewski Igor, Kowalewski Krzysztof, Plucińska – Mieloch Anita
Zeszyt ćwiczeń klasa 7: Plucińska – Mieloch Anita    WSiP    882/4/2017

KLASA VIII

Matematyka
 

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej – Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka

Matematyka z plusem 8. Zeszyt ćwiczeń – M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. KarpińskiGWO    780/5/2018

Informatyka   

 Bez podręcznika
        
Język angielski

1.Podręcznik: Oxford Repetytorium Ósmoklasisty ;  Atena Juszko, Jenny Quintana, Małgorzata Wieruszewska, Weronika Sałandyk
2.Ćwiczenia: Oxford Repetytorium Ósmoklasisty – materiały ćwiczeniowe dla klasy VIII; Jenny Quintana, Jacqueline Walkden, Dariusz Kętla.  Wydawnictwo Oxford    

Geografia

1. Geografia. Podręcznik. Szkoła podstawowa, klasa 8   Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Lechowicz, Maciej Lechowicz, Piotr Stankiewicz    WSiP    890/4/2018  2018r.

Język polski   

1. „Świat w słowach i obrazach”   W. Bobiński    WSiP    865/5/2018
1. „Gramatyka i stylistyka” Z. Czarniecka – Rodzik
2. „Gramatyka i stylistyka – zeszyt ćwiczeń” Z. Czarniecka – Rodzik  WSiP 865/7/2018

Język niemiecki    

1. Aktion Deutsch. Język niemiecki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8
Autor: Anna Potapowicz
2. Aktion Deutsch. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła podstawowa. Klasa 8.
Autor: Anna Potapowicz  WSiP    799/2/2017    Data dopuszczenia: 18.12.2017

Biologia     

1. Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8   Ewa Jastrzębska, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Pyłka-Gutowska    WSiP    862/4/2018

Chemia

1.Ciekawa chemia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8  Hanna Gulińska, Janina Smolińska   WSiP    820/2/2018

Fizyka    

„Świat fizyki” podręcznik B. Sagnowska
„Świat fizyki” zeszyt ćwiczeń  M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier  WSiP    821/2/2018

Wiedza o Społeczeństwie     

Dziś i jutro Janicka Iwona , Janicki Arkadiusz , Kucia – Maćkowska Aleksandra ,Maćkowski Tomasz    Nowa Era    874/2017

Religia     „

Aby nie ustać w drodze” S. Szpet, D. Jackowiak    Wydawnictwo św. Wojciech    AZ-32-01/10-PO-1/12

Historia     

Podręcznik:  „Historia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8
Autor: Kalwat Wojciech, Szalanta Piotr, Zawistowski Andrzej
Zeszyt ćwiczeń    WSiP    882/5/2018

Edukacja dla Bezpieczeństwa 

Podręcznik „Edukacja dla bezpieczeństwa”  B. Breitkopf, D. Czyżow    WSiP    923/2018

KLASA III GIMNAZJUM

Matematyka 

Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum – Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior, K. Zarzycka
Matematyka 3. Ćwiczenia podstawowe dla gimnazjum –  J. Lech    GWO    168/3/2016/z1

Informatyka   

 Lekcje z komputerem. Podręcznik do informatyki dla gimnazjum – W. Jochemczyk, W. Kranas, M. Wyczółkowski  WSiP    755/2015

Język angielski

1.Podręcznik: INTERFACE 4 (podręcznik wieloletni); Patrick Howarth, Patricia Reilly
2.Zeszyt ćwiczeń: INTERFACE 4; Olivia Johnson   Wydawnictwo Macmillan    626/4/2014

Geografia    

1. Puls Ziemi  Podręcznik do geografii dla gimnazjum Roman Malarz    NOWA ERA    5/3/2010/2016  2016 r.

Historia    

Podręcznik: „Śladami przeszłości”. Klasa 3. Podręcznik do historii dla gimnazjum.
Autor: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz    „Nowa era”    60/3/2011

Wiedza o społeczeństwie
 

Podręcznik: „Dziś i jutro”. Część 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum.
Autor: Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski    „Nowa era”    77/2/2010/2015

Wychowanie do życia w rodzinie

Podręcznik: „ Wędrując ku dorosłości”. Podręcznik dla klas I – III gimnazjum
Autor: Teresa Król, Krystyna Maśnik, Wojciech Śledziński, Grażyna Węglarczyk, Jadwiga Wronicz    „Rubikon”    205/2011/z1

Język polski     

1. „Świat w słowach i obrazach”   W. Bobiński
2. „Gramatyka i stylistyka” Z. Czarniecka – Rodzik
2. „Gramatyka i stylistyka – zeszyt ćwiczeń”   Z. Czarniecka – Rodzik    WSiP    26/3/2010

Język niemiecki    

1. Aktion Deutsch. Język niemiecki. Podręcznik do gimnazjum. Część 3 Autor: Anna Potapowicz
2. Aktion Deutsch. Język niemiecki. Zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Część 3 Autor: Anna Potapowicz, Paweł Piszczatowski    WSiP    727/3/2016  Data dopuszczenia: 22.03.2016

Chemia     

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3
Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin    Nowa Era    49/3/2010/2015

Biologia

Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum   Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas   Nowa Era    58/3/2010/2016

Fizyka     

Spotkania z fizyką część 4.  G. Francuz-Ornat, T. Kulawiak,  M. Nowotny-Różańska    Nowa Era    93/4/2011

Religia     

„Żyć  w  miłości Boga” S. Szpet, D. Jackowiak    Wydawnictwo św. Wojciech    AZ-33-01/10-PO-3/13

                          

Akcja "Dobry Start"

Dobry Start - plakat

Dobry Start - ulotka

Dobry Stert - list

Informacja na temat RODO

Informacja na temat RODO